Երևան, Շիրազի 41/2
+(374) 11 204 204
HVAC համակարգեր (Ջեռուցման, օդափոխության, օդորակման և հովացման ծառայություններ)Ջեռուցման, օդափոխության, օդորակման և հովացման ծառայությունները փոխկապակցված են շենքի ինժեներական համակարգի շրջանակներում: HVAC-ը ներառում է բնակավայրերում ծառայությունների վերլուծություն, նախագծում, տեղադրում, շահագործում և սպասարկում: Պարզ ասած, օդորակման օդափոխության ևհովացման տեխնոլոգիան ենթադրում է շենքերում կառավարման համակարգերի տեղադրում, որոնք սովորաբար նախապես ներառված են նախագծային փաստաթղթերում: Նախքան օդորակման փորձաքննությունը, հաշվի են առնվում արտաքին կլիմայական գործոնները, ճնշումը, ինչպես նաև ներքին բնութագրերը: HVAC-ի մասնագետները տրամադրում են գործողությունների պլան՝ որպես մինչնախագծային գործունեություն, հաշվարկում են գործառնական ծախսերը, նկարագրում օդափոխության ցիկլը և այլն: Սոլար Էյ Էմ-ը առաջարկում է օդորակչի տեղադրում, սպասարկում և վերանորոգում: Մեր արհեստավարժ թիմը կարող է գնահատել օդային, ջերմային, ակուստիկ, էներգաարդյունավետության համակարգերը: Հմուտ թիմը կտեղադրի Ձեր HVAC համակարգ, վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները ավելի շահավետ օգտագործելու համար։ Սոլար Էյ Էմ-ը խթանում է էներգաարդյունավետությունը օդորակման ծառայությունների միջոցով: Ջերմափոխադրումների օդափոխության և օդորակման տեխնոլոգիան պատասխանատու է շենքերի էներգաարդյունավետությունը խթանելու համար:ինչպես գիտենք, բնակելի շենքերը սպառում են էլեկտրաէներգիայի ամենամեծ տոկոսը Հայաստանում:
Շիրակի մարզ
Լոռու մարզ
Արագածոտնի մարզ
Գեղարքունիքի մարզ
Սյունիքի մարզ