Երևան, Շիրազի 41/2
+(374) 11 204 204
Նախագիծ Ձորաղբույր համայնքում

Մարզ, քաղաք/գյուղ` Ձորաղբույր, Կոտայք

Նախագծի տեսակը` Բնակելի

Դրվածքային  հզորություն՝ 10 կՎտ

Տեղադրեցինք 15կՎտ վահանակային  հզորությամբ ինքնատիպ  արևային կայան Կոտայքի մարզի  Ձորազբույր համայնքում՝: Արևային կայանի հիմքը տեղադրվել է բետոնե կոճղակների վրա առանց տանիքի ծածկի խաթարման: Նախագիծը իրականացվել է հարթ տանիքի վրա: Նախագիծն իրականցվել է 28 հատ 545 Վտ բարձրորակ մոդուլներով (RisenEnergy-ի կողմից արտադրված):

Վերանորոգման և մոնիտորինգի աշխատանքներ

Մենք համակարգված ձևով իրականացնում ենք կայանների աշխատանքի շուրջօրյա մոնիտորինգ, և հավաքագրում ենք տվյալներ վերլուծությունների և հաշվետվությունների համար: Դա հնարավորթյուն է ընձեռնում իրականացնել կայանների բարձրակարգ երաշխիքային սպասարկում և հայտնաբերված տեխնիկական խնդիրների վերլուծություն ու սեղմ ժամկետներում արդյունավետ լուծումների տրամադրում: