Երևան, Շիրազի 41/2
+(374) 11 204 204
ՀողմաէներգետիկաՀՀ-ում առկա է Հողմաէներգետիկայի զարգացման հզոր ներուժ, որը պետք է օգտագործել ի շահ մեր տնտեսության: Հողմատուրբինը մի սարքավորում է, որը քամու կինետիկ էներգիան վերածում է էլեկտրական էներգիայի: Հողմատուրբինները տարեց տարի վերականգնվող էներգիայի ավելի ու ավելի կարևոր աղբյուր են դառնում և օգտագործվում են էներգիայի ծախսերը նվազեցնելու համար: Արդի հողմատուրբինները լինեում են տարբեր հզորության և տուրբինի պտույտի հորիզոնական կամ ուղղահայաց առանցքներով, թեև առավել մեծ տարածում ունի հորիզոնական առանցքով տուրբինը: Առաջարկում ենք հողմակայանների նախագծում, տեղադրում և սպասարկում:
Շիրակի մարզ
Լոռու մարզ
Արագածոտնի մարզ
Գեղարքունիքի մարզ
Սյունիքի մարզ